1000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA!

Gizlilik Politikası

Aşağıdaki açıklama, hakkınızda topladığımız verilere yönelik gizlilik politikamızı tanımlamaktadır.

Amelie’s Collection Ceramic Studio (“Satıcı”), ameliescollection.com (“Site”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

Web sitemizi kullanırken, sipariş sürecinin tamamlanması, üyelik, iletişim ve ihtiyaç duyulan diğer konularda hakkınızda bilgi isteyebiliriz. Bu bilgileri ilgili alanlara girerek, web sitemiz üzerinde mal veya hizmet satın alım süreçlerinin başlatılmasına izin verirsiniz. Tarafımızla paylaştığınız tüm bilgileri bu sayfada yer aldığı gibi bağlı kalarak kullanacağız. Mal veya hizmetlerimizdeki değişikliklerin size sunulmasını sağlayacak şekilde web sitemiz tasarlanmıştır. Web sitemiz, mevcut kanun ve kısıtlamalara güncel şekilde bağlı kalarak hakkınızdaki bilgi güvenliğini sağlayacaktır.

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sayfa içeriklerine ve mağaza içeriklerine ek olarak “çerez” adı verilen döküman parçacıklar tarayıcınıza indirilir. Bu, internette yer alan çoğu web sitesi tarafından kullanılan yaygın bir uygulamadır. Hakkınızda daha önceden web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi,hangi sayfaları gezdiğinizi, ortalama sayfa sürelerinizi, tıklamaya bağlı ısı haritalarınızı ve hakkınızdaki tamamlayıcı bilgileri tarafımıza ulaştırmayı sağlar. Bu işlem tekrarlı olarak gerçekleşir.

Çerezler sayesinde sağlanan bilgiler, size en iyi hizmeti sağlayabilmemiz ve ziyaretçilerimizin profilini analiz etmemizde yardımcı olur. Önceki ziyaretlerden birinde “Shop” sayfamızı ziyaret ettiyseniz, bu bilgiyi çerez dokümanında yer alan bilgiden elde edebilir ve sonraki ziyaretlerinizde bu bilgiden yola çıkarak daha iyi hizmet sunabiliriz.

Bir web sitesine girdiğinizde bilgisayarınıza bir çerez dosyası kopyalanır. Bu dosyalar metin içerili dosyalardır ve sunucularımızın bilgisayarınızı tanımasına yardımcı olur. Çerezler kullanıcı hakkında bilgi içermez, sadece kullanıcının kullanmakta olduğu bilgisayar ile ilgili bilgiler içerir. Birçok web sitesi, ziyaretçilerinin trafik akışlarını görüntüleyebilmek amacıyla çerezlerden yararlanır.

Çerezler sadece kullanıcının bilgisayarının web sitesinin hangi alanlarını ne kadar süre boyunca görüntülediği bilgisini kaydeder. Kullanıcılar bilgisayarlarının çerezleri otomatik olarak kabul etmesini, bir çerez oluşturma isteği halinde bilgilendirilmeyi ya da çerezleri kabul etmemeyi tercih edebilir. Kullanıcı bu son seçeneği tercih ederse, kişiselleştirilmiş hizmetler bu kullanıcıya sunulamayacaktır.

Bizler, web sitemiz aracılığıyla formlar üzerinden elde edilen verileri SSL güvenlik sertifikasıyla tarafımıza ulaştırıldığını bildirmek isteriz. Formlar aracılığıyla tarafımıza ulaştırılan bilgilerin, ileride silinmesini istemeniz halinde verilerinizi silebiliriz.

Veriyi yorumlamak, sayfa trafiğini ölçmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullandığımız metrik yazılımlar;
Google Search Console, Google Analytics, Yandex.Metrica ve Yandex Webmaster servisleridir.

Saygılarımızla;
Amelie’s Collection Ceramic Studio

 

Gizlilik Sözleşmesi

 

Amelie’s Collection Ceramic Stuido (“Amelie’s Collection” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği ameliescollection.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Politika ile İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır: veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;

 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kimlik Bilgisi,
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Kişisel bilgileriniz cr.ameliescollection.com adresinden güncelleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO Satış Mağazaları Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda (Form henüz tamamlanmadı ama oluşur oluşmaz bu alana eklenecek) yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, – Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

2. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 06.04.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO internet sitesinde (www.ameliescollection.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO tarafından elde edilen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye AMELIE’S COLLECTION CERAMIC STUDIO Satış Mağazaları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.